ที่เซฟคลินิกเรามีแพทย์ออกตรวจออกใบรับรองแพทย์ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการขอใบขับขี่ การออกหนังสือรับรองการทำงาน หรือการขอใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการขอลางาน สามารถเข้ามารับบริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 19.30 น. ครับผม