หนองในเทียม

โรคหนองในเทียม

เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยรองจากหนองในแท้ โดยมีสาเหตุจากการติดเชื้ออื่นๆที่นอกเหนือจากเชื้อ Neisseria gonorrhea ซึ่งอาจเกิดจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโปรโตซัว หรือเชื้อไวรัสก็ได้ แต่ 40% เกิดจากเชื้อ Chlamydia trachomatis โดยโรคหนองในเทียมนอกจากติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถติดต่อไปสู่ทารกแรกเกิดได้ด้วยเช่นกัน

อาการหนองในเทียม

   อาการที่พบในเพศหญิง : โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นหนองในจะไม่ค่อยมีอาการแสดงชัดเจน อาจมีเพียงตกขาวผิดปกติ หรือปัสสาวะแสบขัดเท่านั้น

อาการที่พบในเพศชาย : ในระยะแรกของการรับเชื้อจะรู้สึกแสบๆที่ท่อปัสสาวะ และมีมูกออกเล็กน้อยเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้น ต่อมาจะมีอาการมากขึ้นคือมีอาการอักเสบ ปัสสาวะแสบขัด คัน แสบร้อนเวลาปัสสาวะ ระคายเคืองท่อปัสสาวะ หรือปวดหน่วงตรงฝีเย็บใกล้ทวารหนัก มีหนองซึม

โดยรวมอาการทั้งในเพศชายและเพศหญิง หากติดเชื้อในทวารหนักจะมีอาการคัน ปวด เฉพาะเวลาขับถ่ายในกรณีที่ติดเชื้อในช่องคออาจมีอาการเจ็บคอ อย่างไรก็ตามการติดเชื้อในตำแหน่งใดๆก็ตามอาจไม่มีอาการเลยก็ได้

การรักษา

     โดยปกติแล้วหลังจากแพทย์วินิฉัยแล้วว่าติดเชื้อจะให้การรักษา โดยการใช้ยาปฎิชีวะนะกลุ่ม Ceftriaxone และ Azithromycin เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของแบคทีเรียซึ่งยาแต่ละกลุ่มที่ใช้จะแตกต่างตามเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคและบริเวณที่มีอาการ

Book an Appointment