การตรวจหาเชื้อ HIV (human immunodeficiency virus) หรืออีกชื่อหนึ่งที่คนไทยพูดติดปากกันว่า “โรคเอดส์” (AIDs acquired immune deficiency syndrome) เป็นการตรวจหาเชื้อทางเลือด โดยมีการจำแนกวิธีการตรวจออกมาดังนี้ 

การตรวจ HIV ที่ เซฟ คลินิก แบ่งเป็น 2 แบบได้แก่

การตรวจหา Antibody/Antigen

การตรวจหา Antibody/Antigen เป็นการตรวจหาภูมิและสารบ่งชี้ตัวเชื้อ HIV หรือ HIV test 4th generation ซึ่งเป็นวิธีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ HIV ที่สากลได้รับรองให้เลือกใช้ในการตรวจคัดกรองเป็นอันดับแรก โดยสามารถตรวจได้หลังจากมีความเสี่ยงมาอย่างน้อย 21-30 วัน และควรตรวจอีกครั้งหลังจากความเสี่ยง 3 เดือน เพื่อใช้ในการยืนยันผล

การตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อ

การตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อ หรือ Nucleic Acid Amplification Test โดยการตรวจประเภทนี้สามารถตรวจได้หลังจากมีความเสี่ยงมาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ แต่การตรวจในกลุ่มนี้จะใช้เวลานาน (5-7วัน) กว่าการตรวจมาตรฐานที่นิยมใช้กันและมีค่าใช้จ่ายที่สูง

ซึ่งการตรวจทั้งสองแบบมีความแม่นยำไม่แตกต่างกัน แตกต่างกันเพียงแค่ระยะเวลาการรอคอย หรือ Windows Period

โดยการตรวจที่ เซฟ คลินิก มีขั้นตอนดังนี้

  1. ลงทะเบียน ที่เซฟ คลินิก ที่คลินิกของเราไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใคร คุณไม่จำเป็นต้องให้ชื่อจริง แต่คุณต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ
  2. เจาะเลือด หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยพยายาลจะทำการนำคุณไปเจาะเลือด
  3. รายงานผล การรายงานผลขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจเลือดที่ท่านเลือก โดยการรายงานผลเราใช้นักเทคนิกการแพทย์ในการรายงานผล โดยการรายงานผลจะเป็นส่วนตัว และเป็นความลับของคุณกับนักเทคนิกการแพทย์เท่านั้น
Book an Appointment