รายการสินค้าและบริการ เซฟ คลินิก

สินค้า/บริการ | คอร์ส(บาท)

 • Doctor consultation

฿1,000/case

 • HIV rapid test (4th generation combo Ag/Ab)

฿750

 • HIV testing with official report

฿1,250

 • HIV PCR(NAT)

฿3,500

 • HIV viral load

฿3,700

 • CD4

฿1,100

 • BUN/Cr

฿200

 • AST (SGOT)/ ALT (SGPT)

฿200

 • PEP (30 tablets)

฿2,500-18,200

 • PrEP (30 tablets)

฿1,000-3,200

 • PEP lab test

฿3,000

 • PrEP lab test

฿2,000

 • Syphilis
  TPHA+RPR

฿600

 • Syphilis
  RPR

฿350

 • Syphilis treatment with Benzathine Penicillin G 2.4 M units IM

฿1,300/dose

 • Syphilis treatment with Doxycycline(100) 1×2 for 14 or 28 days

฿350-700

 • Hepatitis A(Anti-HAV IgG, IgM)

฿800

 • Hepatitis A vaccination (Avaxim)

฿1,500

 • – Hepatitis B (HbsAg) rapid test

฿550

 • – Hepatitis B (HbsAb) rapid test

฿550

 • Hepatitis B vaccination(Engerix)

฿800

 • Hepatitis C(anti-HCV) rapid test

฿500

 • PCR test for Gonorrhoea/Chlamydia by urine

฿3,000

 • Gonorrhoea treatment by Ceftriaxone 500 mg IM + Azithromycin 1 gm oral

฿2,500

 • HPV vaccination(Gardasil 4 type 6, 11,16, 18)

฿3,000